Česká na České

Po výstavních projektech Katedry experimentální fotografie, mapujících život města Brna a výstavy realizujících přímo na místě vzniku fotografií - Česká na České, Prior v Prioru, Šalina v šalině, Svoboda na Svoboďáku - přichází Zbyněk Maděryč s novým projektem - Česká na České 2. S novou dobou a vývojem fotografie to již nebude akce pro desítku vybraných fotografů, ale pro stovky příznivců tohoto zevšeobecnělého media.

Připravujeme, sledujte tento web a vybraná media města Brna!

KDO je dnes fotografem? Každý kdo vlastní jakýkoli fotografický přístroj od toho nejdražšího za milion až po šťastné majitele nejrůznějších tikitálů a fotomobilů

KDE nás to zajímá? Ulice Česká je fenoménem města Brna, tak právě tady. A to nejen vlastní ulice, ale i veškeré lokality, které s ní přímo souvisí - domy, střechy, hospody … a nezapomínejme že Česká začíná náměstím Svobody a končí až za tramvajemi žerotínovým náměstím!

JAK to má vypadat? To je věcí individuálního přístupu každého z fotografů. Taky záleží jen na něm  jestli dodá jediný snímek nebo ucelený fotografický cyklus.

JAKOU formou se má fotograf zaregistrovat?  Kontaktujte nás!    ceskanaceske

KDE fotografie budou?
1.Nejdříve samozřejmě na internetu. Po celou dobu akce budou zaslané fotografie anonymně přístupné k prohlížení na tomto webu. Po vyhlášeného data se zde budou fotografie rovněž hodnotit.
2.Ty které postupně zaujmou budou zveřejňovány ve smluvených periodikách,
samozřejmě již pod jménem autora.
3.Ty nejzajímavější a současně splňující technickou kvalitu budou vybrány a vyzvětšovány
4.Vernisáž salonu nejzajímavějších fotografií akce bude historicky v místě původní výstavy a opět ji zahájí Petr Oslzlý z Koňské kašny.
5.Vlastní výstava pak bude instalována v Brasserii hotelu Avion a v divadle Husa na provázku.
6.Výstavní soubor se bude dále prezentovat v dalších městech
7.Následně vytvoříme publikaci Česká na České – brněnský fenomén v běhu času se záměrem zviditelnění změn, kterými prošli lidé tvořící krev této ulice. Současně bude zachycen progresivní vývoj zobrazovacích možností zpřístupňujících médium fotografie a jejich zpracování již nejširšímu spektru zájemců a tím tedy i velmi široký profil autorů těchto fotografií. Tento originální dokument doby bude obsahovat fotografické přístupy k České v minulém a současném století a texty s ním související.

PROČ PRÁVÉ TEĎ?
Současná akce navazuje na první výstavu stejného názvu, která byla projektem fotografů sdružených v minulém století v Katedře experimentální fotografie. Tehdy šlo o cyklus výstav fotografií o životě v Brně, prezentovaných přímo na místě jejich vzniku za účasti předních brněnských kulturních postav:
ČESKÁ NA ČESKÉ
ŠALINA V ŠALINÉ
PRIOR V PRIORU
SVOBODA NA SVOBOĎÁKU

PROČ ČESKÁ?
První výstava – ČnČ- proběhla právě před 22 lety přímo před hotelem Avion
Vernisáže se aktivně zúčastnili Petr Oslzlý, Ivo Medek, Zdeněk Plachý, Petr Kovač
a mnozí další, kteří dnes zastávají významné role nejen v brněnském a nejen v kulturním životě.

Časový horizont:
Termín vyhlášení:
Termín vernisáže:
Termín výstavy:       
Následné výstavy: průběžně

Výstava bude kontinuálně doplňována, rozšiřována a propagována v průběhu dalších let podle zájmu a příspěvků fotografů a sponzorů

Termín zpracování publikace:  

Naším záměrem je aby vznikl zajímavý výstavní soubor, který se bude stále doplňovat a rozšiřovat a inspirovat nejen fotografy města Brna k další tvorbě.

Autor projektu a kontakt:

Zbyněk Maděryč
zbynek@maderyc.cz
tel.: 777 696936